Wanneer er sprake is van een klacht dan zal de klachtenregeling in werking treden.

Elke BIG-geregistreerde zorgverlener is verplicht een klachtenregeling te hebben. Als lid van de LVVP ben ik aangesloten bij de LVVP-klachtenregeling en LVVP-klachtenbemiddelaars.

www.LVVP.nl